توليد انواع موتورسیکلت بنزینی و برقی

شرکت هانی موتور البرز با مسئولیت محدود در مورخه 1388/11/18 تحت شماره 10941 به ثبت رسید . این شرکت با وجود نیروهای متخصص و زبده در زمینه تولید و مونتاژ انواع موتورسیکلت انژکتوری بنزینی و برقی فعالیت می کند. موتورسیکلت های تولیدی این شرکت جزء بهترین موتورسیکلت ها از نظر کیفیت در ایران محسوب می گردد.
سبسسبس

جدیدترین موتورسیکلت های ما

CRF250L_2013_Offroad_07

موتورسیکلت های شهری

موتورسیکلت های شهری در کلاس 125 - 150 - 250 سی سی

موتورسیکلت با کاربری دوگانه

در کلاس 249 سی سی

موتورسیکلت الکتریکی

موتورسیکلت الکتریکی 1500 وات HANI EC1500
2013-yamaha-raptor-250-the-middleweight-motocross-atv-photo-galleries_1

موتورسیکلت چهار چرخ ATV

با حجم انجین 90 تا 700 سی سی مخصوص استفاده در پیست و خارج از شهر
parallax background
صنعت موتورسیکلت می تواند صنعتی پویا برای ایران باشد.بررسی ها نشان می دهد صنعت موتورسیکلت سازی با شرایط و ویژگی هایی که دارد می تواند به مثابه یک صنعت پویا و دارای قدرت مورد توجه قرار بگیرد. از نظر دید علمی – اقتصادی باید صنایعی را تقویت نمود که از یک سو دارای تکنولوژی برتر هستند و از سوی دیگر بازار گسترده داخلی برای آن وجود دارد با این ویژگی ها صنعت موتورسیکلت قطعا عمیق و قابل توجه می باشد و باید برای تقویت و توسعه آن برنامه ریزی نمود.
1استاندارد های مربوط به صنعت موتورسیکلت
شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.
2معرفی انواع موتورسیکلت
شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.
3آموزش نحوه تعمیر موتورسیکلت
شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.
4خدمات پس از فروش شرکت و پشتیبانی قطعات
شكی نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژی در دهه آغازين هزاره سوم مجالی براي تامل و پافشاری درحفظ وبكارگيری روش های منسوخ وسنتی بخصوص دربخش كشاورزی نبوده و وظيفه ملی هرايرانی است كه با به كارگيری قوه ابتكاروخلاقيت ذاتی خود با هدف خودكفايی وهم سويی بادانش وتكنولوژی روزتلاش نمايند.