محصولات

موتورسیکلت KAHROBA CRF249 - نوع انجین : 249 سی سی چهار زمانه آب خنک - سیستم سوخت رسانی : PGM -FI - سیستم جرقه زنی : کنترل کامپیوتری با الکترونیک پیشرفته -چیدمان سوپاپ ها : DOHC چهار سوپاپ -سیستم انتقال قدرت : شش دنده - سیستم ترمز گیری : ترمز جلو دیسکی و ترمز عقب دیسکی هیدرولیکی

موتورسیکلت HANI WAVE125I - نوع انجین : 124سی سی چهار زمانه هوا خنک - سیستم سوخت رسانی : PGM -FI - سیستم جرقه زنی : کنترل کامپیوتری با الکترونیک پیشرفته -چیدمان سوپاپ ها : OHC سیستم تحریک سوپاپ -سیستم انتقال قدرت : چهار دنده دستی- سیستم ترمز گیری : ترمز جلو دیسکی و ترمز عقب کاسه ای

موتورسیکلت HANI CLICK125I- نوع انجین : 124سی سی چهار زمانه آب خنک - سیستم سوخت رسانی : PGM -FI - سیستم جرقه زنی : کنترل کامپیوتری با الکترونیک پیشرفته -چیدمان سوپاپ ها : OHC سیستم تحریک سوپاپ -سیستم انتقال قدرت : اتوماتیک CVT- سیستم ترمز گیری : ترمز جلو دیسکی و ترمز عقب کاسه ای

موتورسیکلت HANI CLICK150I- نوع انجین : 149سی سی چهار زمانه آب خنک - سیستم سوخت رسانی : PGM -FI - سیستم جرقه زنی : کنترل کامپیوتری با الکترونیک پیشرفته -چیدمان سوپاپ ها : OHC سیستم تحریک سوپاپ -سیستم انتقال قدرت : اتوماتیک CVT- سیستم ترمز گیری : ترمز جلو دیسکی و ترمز عقب کاسه ای
موتورسیکلت HANI EC1500- نوع الکتروموتور : الکتریکی از نوع سیم پیچی 1500 وات 60 آمپر - حداکثر توان : 2.17 کیلو وات - حداکثر گشتاور : 65.29 نیوتن متر - حداکثر سرعت 45 کیلومتر بر ساعت - سیستم ترمز : جلو دیسکی و عقب کاسه ای