درباره ما

 

 
شرکت هانی موتور البرز ما به عنوان یکی از اعضاء خانواده بزرگ تولید کنندگان موتور سیکلت، تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا با ارج نهادن به ارزشهای انسانی وخواسته های ذینفعان خود از جمله مشتریان درون و برون سازمان وبرقراری سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO9001:2015 به اهداف خود شامل موارد زیر دست یابیم: 1- رضایت مندی مشتریان 2- توسعه بازار و سطح فروش محصولات 3- کیفیت مطلوب محصولات تولیدی 4- ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان 5- رعایت استانداردها ی کیفی و الزامات قانونی مرتبط با محصولات و فعالیت های سازمان لذا اینجانب ضمن پایبندی به اصول فوق از کلیه کارکنان شرکت انتظار دارم ا هداف یاد شده را سرلوحه کار خویش قرارداده و با ایجاد محیطی دوستانه ، بانشاط و سرشار از همبستگی و اعتماد در بهبود مستمر کیفیت فعالیت های مربوط به خود در جهت بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت کوشا باشند.

 
 

چهار ویژگی محصول ما

خدمات پس از فروش

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.

قیمت استثنایی

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش موتورسیکلت نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.


ضمانت 24 ماهه قطعات

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.

پشتیبانی 24 ساعته

شكي نيست توسعه و پيشرفت تكنولوژي در دهه آغازين هزاره سوم مجالي براي تامل و پافشاري درحفظ وبكارگيري روش هاي منسوخ وسنتي بخصوص دربخش كشاورزي نبوده ووظيفه ملي هرايراني است كه با به كارگيري قوه ابتكاروخلاقيت ذاتي خود با هدف خودكفايي وهم سويي بادانش وتكنولوژي روزتلاش نمايند.